АНИМА ДООЕЛ

Адреса: Божидар Аџија бр.1/1-9,
1000 Скопје, Македонија

Телефон: (02) 2784 084, 2783 783;
Факс: (02) 2784 084;
Мобилен: 070 30 60 30, 075 30 60 30;

E-mail: info@anima.com.mk